Høringssvar fra Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) vedr.

Udkast til bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder.

DTHS har afgivet høringssvar til STUK.

Nedenfor finder du link til høringssvaret samt link til Høringen på Høringsportalen.

Link til DTHS høringssvar - åbner som tilgængelig pdf

Link til Høringsopslag på høringsportalen