DTHS har afgivet høringssvar vedr. 

Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendte private leverandørers indberetningspligt af ventetider ved høreapparatbehandling. Sagsnr.: 2106842

Link til DTHS høringssvar

Link til Høringsportalen med mere information om høringen