Hvad, hvordan og hvor kan du få hjælp fra en DTHS-institution?

Har du vanskeligheder rmed at deltage i almindelige dagligdags aktiviteter i familien og samfundet?

Skyldes vanskelighederne en nedsat fysisk funktion - eksempelvis:

  • væsentlig nedsat syn
  • væsentlig nedsat hørelse
  • væsentlig nedsat evne til at tale og eller opfatte tale
  • anden væsentlig nedsat funktion

så kontakt gerne din lokale DTHS-institution.

De kan  afklare om de har et tilbud til dig, og hvordan du eventuelt kommer videre. 

Har de ikke et tilbud til dig, så vil ofte kunne henvise dig til en anden instans.

Klik på vores medlemsoversigt for kontaktoplysninger. 

På Danske Handicaporganisationernes hjemmeside kan du også finde en oversigt over medlemsporganisationer, hvor du kan få rådgivning - klik her.

  Photo by Evie S. on Unsplash