Brug af tele- og webbaserede medier på DTHS institutioner i Corona-nedlukningsperioden, 2020.

Rapportforside fotoDTHS' forretningsudvalg har iværksat en kortlægning af institutionernes erfaringer og udfordringer ved brug af tele- og webbaserede medier i Coronan-nedlukningsperioden. 

Undersøgelsen omfatter 34 institutioner og kortlægger dels de overordnede institutionelle erfaringer og dels erfaringer fra specifikke faglige indsatser på høre-, tale-, syns og PCS områderne - i alt 15 specifikke indsatser. 

Rapporten kan læses eller downloades via nedenstående link.

Link til rapport: Brug af tele- og webbaserede medier i Corona-nedlukningsperioden på institutioner tilknyttet Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner - åbner som tilgængelig pdf