DTHS' organsiation

Organisationen består af et lederforum samt et forretningsudvalg. Herunder arbejder repræsentanter for vores medlemsinstituioner i henholdvis tale-, høre- og synssøjlerne.

Se organisationsdiagram her