Syn

I God Praksis projektet udvikler og beskriver vi retningslinjer og vejledninger til vores medlemmer – altid på baggrund af erfarings- og evidensbaseret viden. Her finder du link til de God praksis vejledninger inden for synsområdet, der er udviklet i regi af DTHS.

Optisk udredning af voksne med synshandicap

Vejledningen er udarbejdet for Danske Tale‐, Høre‐ og Synsinstitutioner (DTHS) af en arbejdsgruppe bestående af optikere og synskonsulenter fra forskellige dele af landet.