Tale

I God Praksis projektet udvikler og beskriver vi retningslinjer og vejledninger til vores medlemmer – altid på baggrund af erfarings- og evidensbaseret viden. Her finder du link til de God praksis vejledninger inden for taleområdet, der er udviklet i regi af DTHS.

Udredning af dysfoni 

Udredning af dysfoni 

I 2018 gennemførte DTHS et landsdækkende God Praksis projekt, som havde til formål at revidere og opdatere STUAD og vejledningen til STUAD.

Vejledning i udredning Vol. 3

Vejledninger Vol. 3 er en samling af vejledninger i udredning på flere områder. Herunder en vejledning vedr. diagnoser på stemmeområdet.
Vejledninger i udredning – Vol. 2

Vejledninger i udredning – Vol. 2

Vejledninger Vol. 2 er en samling af 4 vejledninger i udredning relateret til stammeområdet, sproglige vanskeligheder og skriftsproglige vanskeligheder.