Faglige indlæg og høringssvar

DTHS arbejder med undervisning og rehabilitering af borgere med tale- høre- og synsproblemer. Derfor er det også helt naturligt for os at deltage i debatten inden for vores fagområde, ligesom vi også bidrager med høringssvar og lignende.

Kommunikationsområdet og fremtiden. Notat fra DTHS, april 2012.

Det pædagogiske paradigme. Torben West, feb. 2012

"Offentlig "styring" af kommunikationsområdet". Kronik fra DTHS af Torben West, marts 2012

Kommentarer til notat fra Danske Regioner "Kvalitet og bæredygtighed i den højt specialiserede indsats til mennesker med kommunikationshandicap". Betragtninger fra DTHS, marts 2012.  Link til rapporten på Danske Regioners hjemmeside

Krevirapporten "Abonnement på samarbejde - mellemkommunalt samarbejde på kommunikationsområdet", marts 2012

 

Høringssvar / udtalelser mv:

Høringssvar til Socialstyrelsen vedr. Udbud VISO's ydelser på KaS-området - April 2022

Høringssvar til Sundhedsministeriet vedr. udkast til Høring over udkast til bekendtgørelse om indberetningspligt af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling - nov. 2021

Høringssvar til Sundhedsministeriet vedr. udkast til bekendtgørelse om godkendte private leverandøreres indberetningspligt af ventetider ved høreapparatbehandling - maj 2021 

Høringssvar til Sundhedstyrelsen vedr. Anbefalinger til tværsektorielle forløb for mennesker med multibel sklerose - november 2020

Høringssvar til VISO vedr. Kommende Vidensprojekt om virksomme indsatser og lovende praksisser på området for børn og unge med høretab samt en endnu ikke fastsat problemstilling. - november 2020.

Høringssvar vedr. Udkast til bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. - november 2020

Høringssvar vedr. Udkast til faglige kvalitetskrav og anbefaling til høreapparatbehandling af voksne - september 2020 

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om folkeskolen (Mulighederne for andet udtræk af prøvefag m.v.) - april 2020

Høringssvar til National koordination vedr. Voksne med alvorlig synsnedsættelse og behov for højt specialiserede indsatser - februar 2020

Høringssvar fra DTHS i anledning af Evalueringen af Kommunalreformen – overvejelser på kommunikationsområdet. April 2013

DTHS's formandskommentarer til Ramböllrapporten "Undersøgelse af det specialiserede hjælpemiddel- og kommunikationsområde"

DTHS høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet "Rapportudkast til evaluering af høreområdet"