Faglige initiativer

Gennem årene har DTHS iværksat en række initiativer med det formål at fastholde, styrke og videreudvikle fagligheden på kommunikations- og mobilitetsområdet. Dels fordi dette er en væsentlig del af formålet med sammenslutningen, dels fordi der i mange år ikke har været andre organisationer eller myndigheder, der varetog disse opgaver.

En meget væsentlig del af dette arbejde har været udarbejdelsen af vejledninger i udredning af de mange typer af funktionsevnenedsættelser, som institutionernes medarbejdere står over for i det daglige arbejde. Disse vejledninger er samlet i tre udgivelser, som kan købes i bogform og/eller frit downloades under ”Projekt god praksis”.

En anden vigtig del af arbejdet er de faglige indlæg i den løbende debat, som DTHS og/eller enkeltpersoner har udarbejdet. De kan ses på siden ”Faglige indlæg, høringssvar mv.”

Endelig har vi under ”Rapporter etc.” samlet en række af de notater og rapporter om kommunikationsområdet, der er blevet udarbejdet gennem de seneste år.