Links

VISO  Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation

ALF  Audiologopædisk Forening

FSD  Foreningen for stammere

ISAAC  International Society of Augmentative and Alternative Communication - Danmark

CI-info side om cochlea implantering

DH  Danske Handicaporganisationer

Dysleksiforeningen

Høreforeningen

www.audiologi.dk TAL's (Teknisk Audiologisk Laboratorium) hjemmeside

Vejledning i optiksudredning af voksne med synshandicap

Test-2