CSU-Slagelse og 7 andre synscentre i gang med Projekt N-Lited, støttet af VELUX FONDEN

N-Lited_illustration_1250px.png
Øien (2022). Belysning i synsrehabilitering. Et casestudie.
31-05-2022

N-Lited tager afsæt i princippet om human belysning og består af tre dele:

  1. en narrativ interview-guide
  2. inddragelse af de pårørende via en VR/AR-brille
  3. afprøvning af mulige lyssætninger i et lyslaboratorium eller med en lyskuffert i hjemmet

Metoden tager udgangspunkt i at støtte personen til at se det, som vedkommende ønsker at se. Metoden er den eneste validerede lysudredning, der bruges i Danmark. De syv deltagende centre er:

ISHD-Aalborg, CSH-Aarhus, Synsteamet-Silkeborg, CSV-Kolding, CHK-Sønderborg, Kommunikationscentret - Hellerup, SCR-Roskilde.

Ønsker man at følge med i projektet, kan man se nyhedsbreve her: https://csu.slagelse.dk/udviklingsenheden/igangvaerende-projekter/projekt-n-lited/nyhedsbrev