DTHS høringssvar til Sundhedsstyrelsen

Forside_Udkast_til_faglige_kvalitetskrav_hoereapparatbehandling.png
Forside høringsudkast
22-09-2020

DTHS har afgivet høringssvar, hvori DTHS:

  • overordnet tilslutter sig forslaget
  • udtrykker stor tilfredshed med at kommunikationscentrenes rolle i den samlede hørerehabilitering nævnes eksplicit
  • og udtrykker stor tilfredshed med anbefalingerne om, at borgere skal orienteres aktivt om mulighederne ved kommunikationscentrene.

Vi har derudover angivet enkelte ændringsforslag, som fremgå af høringssvaret nedenfor.