DTHS høringssvar vedr. indberetning af ventetider på høreaapparatbehandling

2021_05_Nyhed_hoering.jpg
03-05-2021

DTHS har afgivet høringssvar vedr. 
Høring over udkast til bekendtgørelse om godkendte private leverandørers indberetningspligt af ventetider ved høreapparatbehandling. Sagsnr.: 2106842

Link til høringssvaret og mere information om høringen

Photo by Mark Paton on Unsplash