DTHS udgiver 2 nye vejledninger om Lys og Belysning

Vejledninger_Lys_og_belysning_boern_og_unge_-_forsider_400px.png
22-01-2021

Vejledningerne henvender sig til synskonsulenter i DTHS-regi og øvrige fagprofessionelle, der vejleder borgere med synsnedsættelser. 

Vidensforum for Lys og Belysning har samlet og systematiseret tilgængeliug viden på området for dels at inspeirere til en systematisk tilrettelæggelse af arbejdet med borgernes behov for lys og belysning og dels at sikre et vidensgrundlag for vejledning og bevilling vedrørende synshjælpemidler.

Udarbejdelsen af vejledningerne er sket i et tæt samarbejde med Synscneter Refsnæs, der har foretaget en systematisk videnssøgning og udformet den grafiske opsætning. 

I DTHS glæder vi os over at der nu foreligger 2 grundigt bearbejdede vedledninger på området. 

Tak til Vidensforum for Lys og Belysning og Synscenter Refsnæs for at have gjort det muligt. 

Klik her for link til download eller læsning af vejledningerne.