Høringssvar - anbefalinger forløb multibel sklerose

Hoering_anbefalinger_multibel_sklerose_.jpg
24-11-2020

Mamge DTHS' institutioner leverer ydelser og indsatser til mennesker med multibel sklerose. Derfor har DTHS afgivet høringssvar til Sundhedsstyrelsen  vedr. "Anbefalinger til tværsektorielle forløb for mennesker med multibel sklerose" 

Link til Høringsudkast på Høringsportalen

Link til DTHS' høringssvar - åbner som tilgængelig pdf