Høringssvar

13-11-2020

DTHS høringssvar i november

DTHS har afgivet høringssvar til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) samt Videns og Specialrådgivningsorganisationen (VISO)

Høringssvarene kan læses via nedenstående link

Høringssvar fra DTHS) vedr.: Udkast til bekendtgørelse og vejledning om bevilling af særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder. 

Høringssvar fra DTHS vedr.: Kommende Vidensprojekt om virksomme indsatser og lovende praksisser på området for børn og unge med høretab samt en endnu ikke fastsat problemstilling.

DTHS har desuden været inviteret til og i oktober afgivet høringssvar til Dansk Center for Hjernerystelse vedr. den Nationale Kliniske Retningslinje.