Høringsvar: Udbud VISO's ydelser på KaS-området

DTHS_logo_med_subline_copy1.jpg
21-04-2022

I høringsvaret har DTHS særlig vægtet at problematisere indskrænkningerne i leverandørernes økonomiske råderum samt reduktionen i kontrakterne varighed, da det samlet set vurderes at disse indskrænkninger vil have negativ effekt i forhold til den faglige specialisering, udvikling af faglig viden og dermed også have betydning for brugerne.

Link til Høringssvaret

Link til Høringsmaterialet