"Musik på ny" fra SCR Kommunikation, Roskilde

Musik_paa_ny.png
27-10-2020

SCR Kommunikation i Roskilde har gennem 10 år tilbudt kurser i at komme i gang med at lytte til og nyde musik igen efter en cochlea implantation. Undervisningstilbuddet har vist sig effektfuldt for de CI-brugere, der har deltaget, og vi har oplevet stor interesse fra DTHS-netværket. Vi har derfor udarbejdet et udførligt beskrevet materiale om de redskaber og metodikker, vi kombinerer i vores CI-musikundervisning. Materialet hedder MuCIk på ny. Det er et pædagogisk og didaktisk materiale målrettet andre undervisere af voksne CI-brugere.

Vi håber med dette materiale at kunne bidrage med inspiration og konkrete værktøjer til, hvordan undervisningen i at forbedre musikopfattelsen hos voksne CI-brugere kan foregå.

MuCIk på ny er til fri download på SCRs hjemmeside