Nye vejledninger vedrørende børn og unge med synsnedsættelse

Vejledning-boern-unge-synsnedsaettelse-forside.png
15-01-2021

I et samarbejde med DTHS (Danske Tale,- Høre- og Synsinstitutioner) udgiver Synscenter Refsnæs 9 vejledninger, der skal støtte børn og unge med synsnedsættelses udvikling, læring og trivsel. Vejledningerne er målrettet pædagoger, lærere og andre fagprofessionelle, som møder børn med synsnedsættelse i det pædagogiske eller undervisningsmæssige arbejde og til forældre og familie til børn med synsnedsættelse.

Den nationale vejledning er udarbejdet i et nationalt projekt på børnesynsområdet (2018-2020). Projektets langsigtede formål er at fremme børn og unge med synsnedsættelses muligheder for at kvalificere sig til videreuddannelse, arbejdsmarkedstilknytning og aktiv samfundsdeltagelse.

Vejledningerne giver den fagprofessionelle viden, inspiration og handlingsanvisende råd til det pædagogiske og undervisningsmæssige arbejde med børn med synsnedsættelse. De formidler viden om god praksis tæt på de fagprofessionelles hverdag og tilgange til pædagogik, didaktik, undervisning og læring.

Vejledningerne er baseret på metoden "De udvidede læringsmål, som er en metodisk tilgang med specifikke læringsmål og indsatser for børn og unge med synsnedsættelse, som understøtter deltagelse i og inkludering under de almene mål i dagtilbud og skole. 

Klik her for mere information og download af vejledningerne