OBUdOBU - et nyt digitalt undervisningsmateriale til unge og voksne med læsehandicap.

29-05-2020

OBUdOBU er et nyt digitalt undervisningsmateriale til unge og voksne med læsehandicap. Materialet kan bruges til både fremmøde- og fjernundervisning.

OBUdOBU finder du opgaver, der minimerer din forberedelsestid som underviser af voksne i skriftsproglige vanskeligheder. Eksempelvis ordblinde, eller voksne, der pga. generelle indlæringsvanskeligheder eller andre udfordringer ikke har gennemført en ordinær (ungdoms)uddannelse, STU-elever eller sprogskolekursister. Materialet optimerer din mulighed for at komme kvalificeret rundt om deres centrale læringsmål: At kunne klare hverdagens læse- og skrivekrav bedre og mere selvstændigt.

 

Opgaverne er digitalt tilgængelige og udkommer i Word-, Google Docs- og PDF-formater. Det er dermed muligt at arbejde på alle typer af digitale enheder og inddrage alle gængse former for læse-/skriveteknologi; dvs. oplæsningsprogram, ordforslagsprogram og talegenkendelse.  På www.csu.holbaek.dk finder du tips til at bruge OBUdOBU´s opgaver, uanset om din kursist arbejder på tablet, pc eller MacBook.

 

Opgaverne inviterer dine kursister til at komme i gang med at læse og skrive snarest muligt, mest muligt og bedst muligt i et hverdagsrelateret emneunivers, der kan øge oplevelsen af medborgerskab.

 

Læs mere her og hent eksempler på opgaver: https://csu.holbaek.dk/kommunikationscenter/ordblindhed/obudobu/