Rapport: Brug af tele- og webbaserede medier i Corona-nedlukningsperioden

Coronarapportforside_udklip.jpg
19-10-2020

DTHS kortlægningen omfatter dels institutionernes generelle erfaringer, dels erfaringerne fra15 specifikke faglige indsatsområder på høre-, tale-, syns- og PCS-områderne.

Kortlægningen viser at institutionerne i høj grad har formået at omlægge til tele- og webbaserede ydelser, men også at anvendelsen af disse er betinget af en række faktorer knyttet til borgerne, de anvendte platforme, indsatsens karakter, m.v.

Kortlægningen viser også at borgerne generelt vurderes at være tilfredse, når det har været muligt at anvende tele- og webbaserede ydelser.

Flere institutioner overvejer at omlægge til/supplere med tele- og webbaserede ydelser fremadrettet.

Læs eller download rapporten  rapporten via nedenstående link

Link til rapport: Brug af tele- og webbaserede medier i Corona-nedlukningsperioden på institutioner tilknyttet Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner - åbner som tilgængelig pdf