Rapport: Kortlægning af PCS-tilbud ved DTHS institutioner

forside_klip_Rapport_PCS_rapport.png
20-10-2020

Et stigende antal borgere med PCS henvender sig på DTHS institutioner med rehabiliteringsbehov, der kan tilgodeses ved institutionernes specialfaglige kompetencer. 

Ydelserne til denne målgruppe falder således i nogen grad indenfor institutionernes normale højt specialiserede tilbud, og da der er tale om en ny målgruppe organiseres og leveres interventionen på forskellig vis på institutionerne.

Forretningsudvalgte i DTHS har derfor besluttet at gennemføre en kortlægning af tilbuddene for dels at videndele mellem institutionerne, dels at skabe et grundlag for eventuelle fælles initiativer. 

Link til at læse/downloade rapporten: Kortlægning vedr. PCS-tilbud ved institutioner tilknyttet Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) - åbner som tilgængelig pdf.