Om DTHS

DTHS er en landsdækkende sammenslutning ledere af offentlige institutioner, der varetager rehabiliterings- og specialpædagogiske opgaver primært for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område.

DTHS behandler fælles anliggender med det formål at fastholde, styrke og videreudvikle fagligheden på området.

DTHS søger at opfylde sammenslutningens mål:

  • Ved at facilitere et landsdækkende samarbejde blandt fagfolk i fire faglige søjler på syns-, høre-, tale- og mobilitetsområdet.
  • Gennem udarbejdelse af fælles standarder.
  • Ved at være faglig sparringspartner for ministerier, regioner, kommuner og brugerorganisationer.
  • Ved at udarbejde og debattere perspektiver og visioner på området.

Medlemmer af DTHS er offentlige institutioner, som primært løser opgaver på tale-høre-synsområdet, kommunikations- og mobilitetsområdet efter undervisnings- og servicelovgivningerne.

God Praksis
Et landsdækkende kvalitetsudviklingsprojekt, som har til formål at forskningsforankre den tale-høre- og synspædagogiske bistand til voksne og børn med alle former for kommunikationshandicap. Projektets mål er at udvikle retningslinjer og vejledninger for god praksis på baggrund af erfarings- og evidensbaseret viden, samt opstille kvalitetsstandarder som fundament for systematisk evaluering og senere akkreditering.

DTHS' Forretningsudvalg pr. 1. juni 2015:

  • Louise Schjønning, CfK, Herning - formand
  • Sandy Dalum, IKH, Århus
  • Per Nielsen, Synscentralen Vordingborg - næstformand
  • Ole Arndal, CfK, Herning
  • Kristian Mainz, Kommunikationscentret RH
  • Berit Houmølle, Synscenter Refsnæs

Revisor for DTHS:
Troels Jensen, CSU Slagelse
Lars Søltoft, Institut for Syn og Hørelse, Aalborg (suppleant)

Webredaktør:
Susanne Nielsen Mørup cfksm@herning.dk

Fakturaer til DTHS sendes til:
Cvr. 34 74 14 76
DTHS
MarselisborgCentret
P.P. Ørums Gade 9-11
Indgang - bygning 6
8000 Århus C
Att.: Sandy Dalum

Se vedtægter her

Se organisationsdiagram her