Om DTHS

DTHS er en landsdækkendeparaplyorganisation af offentlige institutioner, der arbejder med rehabiliterings- og specialpædagogiske opgaver for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område. Det vil sige borgere med tale-, høre- eller synsudfordringer.

Vi udvikler ’god praksis’ og udgør dermed fundamentet for det arbejde, der leveres af medarbejderne hos vores medlemmer. Vi er sat i verden for sammen at fastholde, styrke og konstant videreudvikle fagligheden inden for tale-, høre- og synsområdet.

DTHS’ mål:

  • Vi faciliterer et landsdækkende samarbejde blandt fagfolk i faglige søjler på tale, høre- og synsområdet.
  • Vi har fokus på udarbejdelse af fælles standarder.
  • Vi er faglig sparringspartner for ministerier, regioner, kommuner og brugerorganisationer.
  • Vi udarbejder og debatterer perspektiver og visioner på hvert af vores fagområder.