God Praksis sikrer god kvalitet

God Praksis er DTHS’ kvalitetsudviklingsprojekt. Det er et landsdækkende projekt, som dækker det tale-, høre- og synspædagogiske arbejde vores medlemmer og deres medarbejdere i hverdagen yder til børn og voksne med alle former for kommunikationshandicap.  

Med God Praksis udvikler vi retningslinjer og vejledninger til vores medlemmer og behandlere - altid på baggrund af erfarings- og evidensbaseret viden - ligesom vi opstiller en række kvalitetsstandarder, der er fundament for en ensartet og systematisk evaluering - og senere akkreditering. 

 

Vejledninger i udredning - vol.1

 

Her sætter vi fokus på: Afasi, Cochlear Implant, Dysartri,

Dysfoni, Høreproblemer, Tinnitus & Hyperakusis.

 

 

Vejledninger i udredning - vol.2

 

Her sætter vi fokus på: Børn der stammer, Unge og voksne der stammer, Børn med specifikke sproglige vanskeligheder, Skriftsproglige vanskeligheder


 


Vejledninger i udredning - vol.3

 

Her sætter vi fokus på: Stemmediagnoser, Optisk udredning af voksne, Børn og unge med nedsat synsfunktion, Kognitive kommunikationsvanskeligheder

 

 

Udgivelserne kan frit downloades.