Rapport vedr. kortlægning af PCS-tilbud ved DTHS institutioner.

Billede af rapportforsideEt stigende antal PCS ramte borgere søger DTHS institutionerne for rehabilitering, hvilket aktualiserer et behov for videndeling og faglig udvikling.

DTHS' forretningsudvalg har iværksat en kortlægning af institutionernes organisering og indhold i tilbuddene til borgere med PCS.
30 ud af 40 institutioner har deltaget i undersøgelsen og alle leverer specialiserede tilbud til PCS-ramte. 

Rapporten omhandler dels organisatoriske, administrative og økonomiske forhold ved institutionernes PCS praksis, dels indhold og form i den boirgerrettede intervention.

Læs mere i rapporten, der kan læses eller downloades via nedenstående link.

Link til Rapporten: Kortlægning vedr. PCS-tilbud ved institutioner tilknyttet Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) - åbner som tilgængelig pdf.