Der holdes PCS ledermøde torsdag d.12.november 2020 kl. 13.00-15.00 via teams.

 

Tilmelding:

Tilmelding sker ved at sende en e-mail til Susanne Nielsen Mørup cfksm@herning.dk inden d.4.november. Du vil få tilsendt link til teams ca. 1 uge før mødet.

 

Dagsorden bliver lagt på DTHS hjemmeside senest 14 dage før mødet.

 

Med venlig hilsen Julie og Kathrine