Kurser og undervisningsmaterialer

Både DTHS og vores medlemsinstituioner afholder løbende kurser og udgiver undervisningsmateriale inden for tale-, høre- og synsområdet.

ANNONCE        

Kommunikationscentret i Hillerød baner nye veje med evidensbaseret samtalemetode

En canadisk metode til samtalestøtte for afasiramte vinder indpas på det danske sundhedsområde. Her i landet er Kommunikationscentret blandt de første, der kan udbyde kurser i den evidensbaserede SCA-metode (”Supported Conversation for Adults with Aphasia”).

Afasi kan føles som at være lukket inde i sin egen krop. Det kan være meget vanskeligt at formulere tanker, ønsker og behov, og nøglen til god kommunikation skal som oftest findes hos samtalepartneren.

Samtalepartneren skal have viden om afasiens konsekvenser og samtidig kunne anvende effektive metoder for kommunikation. Med ”Supported Conversation for Adults with Aphasia” (SCA) kan et menneske med afasi få tilbudt optimal støtte til at udtrykke sig og inddrages i en samtale.

Hvad er formålet med SCA?
SCA en anerkendt samtalemetode på det sundhedsfaglige område. Metoden kan anvendes både af logopæder eller andet sundhedsfagligt personale, men også af pårørende til afasiramte.

I den sundhedsfaglige sektor kan det lette det daglige arbejde at kunne kommunikere mere præcist med den afasiramte. For den der er ramt af afasi er det vigtigt at anerkendes som et kompetent individ - at blive involveret i beslutninger, der vedrører egen situation og dermed opnå større selvbestemmelse. En metode som SCA tjener begge formål ved at mindske den barriere, der kan være ved kommunikation.

Fra Canada til Danmark
SCA er udviklet på Afasi-instituttet i Toronto af professor Aura Kagan, som har mange års erfaring med forskning i kommunikation med afasiramte.
I Danmark arbejder man med SCA på blandt andet Glostrup Hospital. Ambitionen er, at størstedelen af personalet på neurologisk afdeling skal kunne anvende metoden.

Kommunikationscentret holder SCA-kursus for personalegrupper
Kommunikationscentret afholder kurser i metoden til sundhedsfagligt personale, og andre der dagligt kommunikerer med afasiramte. To af vores logopæder har været i Canada for at blive certificerede undervisere.

Se Kommunikationscentrets kursus i SCA:  www.kc-hil.dk/SCA-kursus  

Se også KCs udbud af SPPARC kursus. SPPARC står for ”Supporting Partners of People with Aphasia in Relationship and Conversation”. Eller på dansk: Undervisning i kommunikation for pårørende til afasiramte.