Viden og faglige initiativer

DTHS iværksætter løbende initiativer, som alle sætter fokus på at fastholde, styrke og videreudvikle fagligheden på kommunikationsområdet.

Udarbejdelsen af vejledninger i udredning af de mange typer af funktionsevnenedsættelser, som institutionernes medarbejdere står over for i det daglige arbejde, har udgjort en meget væsentlig del af arbejdet. Disse vejledninger er samlet i tre udgivelser, som kan købes i bogform eller frit downloades under ’God Praksis’.

En anden vigtig del af vores arbejde er deltagelse i den løbende debat med faglige indlæg. Du kan læse dem under Faglige indlæg.

Vi udarbejder også løbende rapporter og notater om kommunikationsområdet - og dem kan du se under Rapporter.