Hvorfor blive medlem af Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner?

DTHS er en paraplyorganisation af institutioner i Danmark, der leverer specialpædagogiske og rehabiliterende indsatser for borgere med funktionsnedsættelser på det kommunikative område.

Her på siden kan du læse om, hvad institutionerne opnår ved at være medlem af DTHS. Nederst på siden finder du en indmeldelsesformular.

Den daglige drift varetages af et forretningsudvalg, der agerer på vegne af det samlede lederforum. Lederforummet er det besluttende organ i forhold til større projekter i DTHS.
Der er 40 medlemmer i DTHS.

Årligt medlemsbidrag er vedtægtsmæssigt fastsat til kr. 20.000, men kan ændres ved generalforsamlings-beslutning afhængig af aktivitetsniveau.

Se også: Om Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner

Netværk i DTHS

En af de vigtigste opgaver for DTHS er understøttelsen af landsdækkende netværk for ledere og faglige medarbejdere. I ledernetværket afholdes generalforsamling i perioden februar til marts. Derudover afholdes et årsmøde + 2 ledermøder. Møderne afvikles både virtuelt og ved fremmøde afhængig af mødets karakter. Årsmødet dog altid som seminar med overnatning. Årsmødet er åbent for hele medlemsinstitutionens lederkollegie.

På medarbejdersiden er der etableret faglige søjler med underliggende netværk på Tale-, Høre- og Synsområdet samt tværfaglige netværk på Hjernerystelses og IKT-området. Søjler og netværk mødes både fysisk og virtuelt.

På siden Netværk kan du få mere information om de faglige netværk i DTHS.

Ønsker du et visuelt billede af organisationen, kan du åbne DTHS organisationsplan.

Intranet til sparring og vidensudvikling

For at understøtte faglig sparring og vidensudvikling i netværkene, er der etableret et intranet for både ledere og faglige medarbejdere med mulighed for deling af mødereferater, viden m.v.

Vejledning til brug af Intranettet findes på Intranettets forside ved login.

Se også DTHS Intranet

Institutionsoplysninger

Under fanen “Medlemmer” ligger en oversigt over medlemsinstitutioner. Oplysninger og ændringer til oversigten sendes til webmaster Kirsten Kofoed-Madsenpå kiko@vordingborg.dk

DTHS’s organisationskonsulent vedligeholder på Intranettet en ledermailliste, der anvendes ved indkaldelse til møder og generalforsamling samt udsendelse af vigtig information. En forudsætning for optagelse på listen er, at man har ledelsesansvar på hjeminstitutionen.

Oplysninger om navn, institution og mailadresse sendes til organisationskonsulenten på konsulent@dths.dk

Del siden