Høringssvar

DTHS arbejder med undervisning og rehabilitering af borgere med tale- høre- og synsproblemer. Derfor er det også helt naturligt for os at bidrage med høringssvar og lignende i forhold til organisering og indhold i området.

Dokumenter, hånd, briller – unsplash stock

Udbud VISO’s ydelser på KaS-området

Udbuddet drejer sig om ydelserne specialrådgivning, udredning, kurser, vidensarbejde og materialeproduktion i forbindelse med seks målgrupper på handicapområdet.

Vidensprojekt – børn og unge med høretab.

DTHS har afgivet høringssvar til VISO med motiveringer for et særligt fokus på overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse samt tinnitus-hyperacusis blandt børn og unge.