DTHS rapporter

I DTHS udarbejder vi løbende rapporter på baggrund af specifikke projekter eller kortlægninger relateret til indsatser og ydelser i DTHS indsatsområder.

Kommunikationsområdet og fremtiden

Notatet ”Kommunikationsområdet og fremtiden” er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DTHS – Sammenslutningen af danske Tale-, Høre, Synsinstitutioner – i slutningen af 2011 og udgivet April 2012.