Netværk

DTHS faciliterer netværk for ledere og medarbejdere. Netværkene organiseres i faglige søjler eller tværfaglige netværk, der sikrer faglig og organisatorisk videndeling og udvikling.

Høre netværk

Høresøjlen

De faglige netværk under Høresøjlen er målrettet videndeling og faglig udvikling vedrørende kommunikative og kognitive vanskeligheder relateret til hørenedsættelse og andre hørevanskeligheder.
Tale netværk

Talesøjlen

De faglige netværk under Talesøjlen er målrettet videndeling og faglig udvikling på hjerneskadeområdet samt tale og stemmeområdet.
Syn netværk

Synssøjlen

De faglige netværk under Synsøjlen er målrettet videndeling og faglig udvikling på synsområdet. Netværkene omfatter indsatser til både børn og voksne med synsnedsættelser og/eller blindhed.
PCS netværk

Hjernerystelsesnetværket

Netværket omhandler indsatser til borgere med følger efter hjernerystelse. Netværket er er et tværfagligt netværk med deltagere fra flere faglige områder.
IKT netværk

IKT netværket

IKT (Informations- og kommunikationsteknologier) omhandler indsatser til mennesker med nedsat funktionsevne i forhold til kommunikation eller strukturering af hverdagen.
Faglige lederfora

Faglige lederfora

De faglige lederfora består af ledere fra de institutioner, der tilbyder indsatser til borgere med nedsat funktionsevne på specifikke faglige områder.
DTHS lederforum

DTHS lederforum

I DTHS' lederforum er alle medlemsinstitutioner repræsenteret.