Landsdækkende

Medlemsinstitutioner der leverer indsatser i hele Danmark til specifikke målgrupper.

Castberggård – Hedensted

Castberggård består af en Højskole, en job-afdeling og et konferencecenter målrettet mennesker, som er døve eller har en hørenedsættelse. Vi har base i Urlev mellem Horsens og Vejle og har derudover en afdeling i Høje Taastrup.

Center for Døve – Søborg

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.