Landsdækkende

Medlemsinstitutioner der leverer indsatser i hele Danmark til specifikke målgrupper.

Castberggård – Hedensted

Castberggård består af Højskolen, Job- og udviklingscenteret, Konferencecenteret og Feriecenteret. Vi har base i Urlev mellem Horsens og Vejle og har derudover en afdeling i Rødovre.

Center for Døve – Søborg

CFD er landets største leverandør af tilbud til døve, mennesker med høretab eller døvblindhed samt døve med yderligere funktionsnedsættelser.