Region Sjælland

Medlemsinstitutioner beliggende i Guldborgsund, Holbæk, Kalundborg, Lolland, Næstved, Roskilde, Slagelse og Vordingborg Kommune.

Lolland Kommune – Maribo

Tilbud til borgere med svære fysiske funktionsnedsættelser, voksne med betydelig hørenedsættelse, voksne med stemme- eller talevanskeligheder.

Synscentralen – Vordingborg

Synscentralen er et tilbud til blinde og svagsynede borgere i kommunerne Faxe, Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg