Intranet

For at understøtte faglig sparring og vidensudvikling i netværkene, er der etableret et intranet for både ledere og faglige medarbejdere med mulighed for deling af mødereferater, viden m.v.

For adgang til Intranettet kontaktes Kirsten Kofoed-Madsen på kiko@vordingborg.dk med navne og e-mailadresser på de ledere og medarbejdere, der skal have adgang til intranettet. Det er medlemsinstitutionens ansvar at tilmelde og afmelde medarbejdere.

Vejledning til brug af Intranettet findes på Intranettets forside ved login.

Intranettet i sin nuværende form er kun delvist tilgængelig for medarbejdere med behov for skærmlæsere m.v. Der arbejdes på et nyt intranet med optimal tilgængelighed.

DTHS Intranet

Se også: Guide til DTHS intranet

Del siden