God Praksis

God Praksis er DTHS’ kvalitetsudviklingsprojekt. Det er et landsdækkende projekt, som dækker det tale-, høre- og synspædagogiske arbejde vores medlemmer og deres medarbejdere i hverdagen yder til børn og voksne med alle former for kommunikationshandicap.

Udredning af dysfoni 

Udredning af dysfoni 

I 2018 gennemførte DTHS et landsdækkende God Praksis projekt, som havde til formål at revidere og opdatere STUAD og vejledningen til STUAD.
Vejledning – Hørevanskeligheder

Vejledning – Hørevanskeligheder

Vejledningen er en revision af 2007-udgaven og indeholder anbefalinger til, hvad der er god praksis i den audiologopædiske udredning af hørevanskeligheder hos voksne.

Vejledning i udredning Vol. 3

Vejledninger Vol. 3 er en samling af vejledninger i udredning på flere områder. Herunder en vejledning vedr. diagnoser på stemmeområdet.
Vejledninger i udredning – Vol. 2

Vejledninger i udredning – Vol. 2

Vejledninger Vol. 2 er en samling af 4 vejledninger i udredning relateret til stammeområdet, sproglige vanskeligheder og skriftsproglige vanskeligheder.