God Praksis

God Praksis er DTHS’ kvalitetsudviklingsprojekt. Det er et landsdækkende projekt, som dækker det tale-, høre- og synspædagogiske arbejde vores medlemmer og deres medarbejdere i hverdagen yder til børn og voksne med alle former for kommunikationshandicap.

Udredning af dysfoni 

Udredning af dysfoni 

I 2018 gennemførte DTHS et landsdækkende God Praksis projekt, som havde til formål at revidere og opdatere STUAD og vejledningen til STUAD.
Vejledning – Hørevanskeligheder

Vejledning – Hørevanskeligheder

Vejledningen er en revision af 2007-udgaven og indeholder anbefalinger til, hvad der er god praksis i den audiologopædiske udredning af hørevanskeligheder hos voksne.

Vejledning i udredning Vol. 3

Vejledninger Vol. 3 er en samling af vejledninger i udredning på flere områder. Herunder en vejledning vedr. diagnoser på stemmeområdet.

Optisk udredning af voksne med synshandicap

Vejledningen er udarbejdet for Danske Tale‐, Høre‐ og Synsinstitutioner (DTHS) af en arbejdsgruppe bestående af optikere og synskonsulenter fra forskellige dele af landet.
Vejledninger i udredning – Vol. 2

Vejledninger i udredning – Vol. 2

Vejledninger Vol. 2 er en samling af 4 vejledninger i udredning relateret til stammeområdet, sproglige vanskeligheder og skriftsproglige vanskeligheder.