Indlæg til Sundhedsstrukturkommissionen

DTHS har indsendt et indlæg til Sundhedsstrukturkommissionens åbne postkasse.

Forretningsudvalget i Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner, DTHS følger Sundhedsstrukturkommissionens arbejde med stor interesse, da DTHS’ indsatser ofte følger efter sundhedsindsatser, og dermed er en vigtig del af den samlede rehabilitering. Derfor er det vigtigt at medtænke DTHS området i sundhedsstrukturkommissionens arbejde.

DTHS ønsker med henvendelsen at pege på en række udfordringer i forhold til den specialiserede rehabilitering på kommunikationsområdet og tilgrænsende rehabiliteringsområder som naturligt bør inddrages i kommissionens arbejdsfelt.

Læs henvendelsen fra DTHS

Til Sundhedsstrukturkommissionen, v. Jesper Fisker

Indlæg fremsendt juni 2023.

Download dokument

Gå til Sundhedstrukturkommissionens hjemmeside for mere information.

Del artiklen