Kommunikationssamarbejde Midt – Randers

Kommunikationssamarbejde Midt leverer kompenserende ydelser til borgere med nedsat funktionsevne på syns- og høreområdet. Via link til hjemmesiden nedenfor finder du link til de 2 områder.

Kontaktinformation

Biografgade 3
8900 Randers C
Telefon: 89 15 86 80
Hjemmeside: Kommunikationssamarbejde Midt – Randers