CSU-Slagelse og 7 andre synscentre i gang med Projekt N-Lited

Synsafdelingens Projekt N-Lited løber fra januar 2022 til december 2023. Projektet er støttet af VELUX FONDEN

Formålet med projekt ”N-Lited” er at skalere og tilpasse N-Lited metoden, så den kan bruges i andre synscentre i Danmark. N-Lited metoden er udviklet af CSU-Slagelse i projekt ”Bedre Lys, Mere Liv”. Metoden N-Lited består af tre dele, og tager afsæt i princippet om human belysning:

  • en narrativ interview-guide med baggrund i en recovery-orienteret tilgang, hvor man får afdækket borgerens ønsker
  • inddragelse af de pårørende via en VR/AR-brille så de kan opleve, hvad det er den ældre rent faktisk kan se, og hvilken betydning forskellige former for lyssætning har for deres mulighed for at se, og
  • afprøvning af mulige lyssætninger i et lyslaboratorium eller med en lyskuffert med forskellige lamper/lyskilder der anvendes i hverdagssituationer, fx i køkkenet eller ved fritidssysler.

Metoden tager afsæt i at hjælpe borgeren til at se det, som vedkommende ønsker at se. Metoden er den eneste validerede lysudredning, der bruges i Danmark. De syv synscentre der deltager i udbredelsesprojektet er SHD-Aalborg, CSH-Aarhus, Synsteamet-Silkeborg, CSV-Kolding, CHK-Sønderborg, Kommunikationscentret – Hellerup, SCR-Roskilde

Følg udviklingen på Slagelse kommunes hjemmeside om N-Lited

Del artiklen