Bekendtgørelse om indberetningspligt af oplysninger om høreapparatbehandling

Bekendtgørelsen forpligter offentlige og private ydere af høreapparatbehandling ifm. høretab til at indberette en række person-og helbredsoplysninger ifm. høreapparatbehandling.

DTHS ser med stor tilfredshed frem til, at der fremadrettet indsamles data med henblik på bedre
muligheder for kvalitetssikring af høreapparatbehandlingen og dermed sikre og øge borgernes udbytte af høreapparatbehandlingen

Høringsmateriale og svar

Høringsmateriale på Høringsportalen

Del artiklen