Høring om Udkast til bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger til og fra Kennedy Centret om børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion.

DTHS er generelt positive i forhold til ændringsforslaget .

DTHS anfører, at det findes hensigtsmæssigt, at anmeldelse af børn og unge under 18 år med nedsat synsfunktion til Synsregistret med samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden videreføres som en forpligtelse for praktiserende læger, øjenafdelinger på sygehuse, speciallæger og andre, der virker inden for social- og sundhedsvæsenet, og dermed fortsat er en “skal”-bestemmelse.

Gå til Høringsdokumenter og Høringssvar

Del artiklen