Borger

En person, der har pligter og rettigheder i forhold til en kommunalforvaltning, regionsforvaltning eller centraladministration.

Kommentar

I DTHS kan begrebet borger anvendes i kommunikationen med samarbejdspartnere, der anvender begrebet, ligesom der i andre samarbejdsrelationer anvendes andre målgruppebenævnelser.

Borger er ikke et begreb, der anvendes i Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne.

Se under person for yderligere information.

Kildeangivelse

Social- og Boligstyrelsens begrebsbase
Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 22