Sammen om Punktskrift

Synscenter Refsnæs og DTHS samarbejder om projekt "Sammen om Punktskrift"

Synscenter Refsnæs er bevilget puljemidler fra Børne- og Undervisningsministeriet til et 1-årigt landsdækkende projekt, hvor målgruppen er børn og unge mellem 0-18 år med alvorlig synsnedsættelse, herunder blindhed, med behov for specialpædagogiske indsatser og undervisning i punktskrift.  

Projektet er udbudt med baggrund i den centrale udmelding fra Social- og Boligstyrelsen fra september 2022, hvor der udtrykkes bekymring for, hvorvidt kommuner og regioner i tilstrækkelig grad koordinerer og samarbejder om at anvende og dermed opretholde det fornødne udbud af højt specialiserede punktskriftindsatser. 

Projektet skal således i samarbejde med Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) udarbejde en national model for koordinering af målgruppens behov for indsatser omsat til en praksisnær køreplan for et forløb, hvis en kommune får et barn i målgruppen.  

Projektet vil indkredse god praksis erfaringer fra en række kommuner og kommunikationscentre.

For mere information om projektet kontakt

Berit Houmølle Vicecenterleder, Refsnæs eller Jan Hoedt, Projektleder, janhoedt.dk

Del artiklen