God praksis for sprog og begreber

God praksis for sprog og begreber i DTHS er en delleverance fra Sprog i Praksis projektet.

Projektet ”Sprog i Praksis” er et konsensusprojekt, der i 1. halvår 2024 har formuleret en God praksis for sprog og begreber i DTHS. Målet er konsensus om afstemt fælles sprog og begreber på tværs af medlemsinstitutionerne. De afstemte ord og begreber skal forstås som god praksis anbefalinger, da medlemsinstitutionerne kan være bundet op på særlig sprogbrug i egen forvaltning mv.

Om projektet Sprog i Praksis

God praksis for sprog og begreber i DTHS består af en oversigt med definitioner for afstemte ord og begreber samt en overordnet rammebeskrivelse for praksis i DTHS, hvor de definerede ord og begreber kan tilgås via link direkte fra teksten.

Rammebeskrivelse for DTHS praksis overordnet

Oversigt over afstemte ord og begreber

Oversigt over relevante kilder

Projektgruppen

Del artiklen