Deltagelse

Relaterer til forholdet mellem individ og samfund og skal således altid forstås i relation til den sammenhæng og de omgivelser, som individet er en del af. Deltagelse refererer til en persons medvirken og aktive involvering i egen livssituation.

Kommentar

Deltagelse repræsenterer fx personens involvering i hjemmet, arbejdsliv eller involvering i fritidsliv.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 24