Fagprofessionel

En person med uddannelse og kompetencer inden for et givent fagområde.

Kommentar

Fagprofessionelle kan i DTHS-regi være audiologopæder, speciallærere, optikere, it-teknikere og -undervisere og andre faguddannede med eksempelvis efteruddannelse inden for syns- og IKT-området.

Begrebet Inkluderer betegnelserne fagperson, konsulent, underviser, terapeut, audiologopæd m.fl.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 26, Rapport om lovende praksis, 2019, s. 24