Forløb

Sammenhængende række af aktiviteter, der foregår over tid.

Kommentar

Formålet med rehabilitering er, at personen, som har begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 22