Funktionsevnenedsættelse

Et paraplybegreb for funktionsnedsættelse, aktivitetsbegrænsninger og deltagelsesbegrænsninger. Funktionsevnenedsættelse betegner de negative aspekter af interaktionen mellem en person og konteksten (personlige faktorer og omgivelsernes påvirkning).

Kommentar

Da funktionsevne er betinget af helbredstilstanden samt de personlige faktorer og omgivelserne, påvirker disse faktorer på samme måde graden af funktionsevnenedsættelse. En persons funktionsevne og betydningen af eventuel funktionsevnenedsættelse skal dermed altid forstås i relation til det hverdagsliv, som er normalt eller ønskeligt for personen. Funktionsevnenedsættelse defineres som et interaktivt og relationelt begreb. Med det menes, at funktionsevnenedsættelse ikke er en egenskab ved en person men en relation mellem personen og konteksten.

I DTHS anvendes funktionsevnenedsættelse/nedsat funktionsevne fremfor Handicap.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 23
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 2, s. 123