Funktionsnedsættelse

Relaterer sig til kropslige begrænsninger- både begrænsninger i kroppens anatomi og begrænsninger i kroppens funktioner.

Kommentar

Kroppens funktioner er de fysiologiske funktioner i kroppens systemer inklusiv mentale funktioner. ”Krop” refererer til hele den menneskelige organisme og omfatter således også hjernen. Derfor hører mentale (og psykologiske) funktioner til kropsfunktionerne.

Funktionsnedsættelse er en egenskab ved personen.

Kildeangivelse

Social- og Boligstyrelsens begrebsbase.
ICF – Den danske vejledning og eksempler fra praksis, 2005