ICF

International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand.

Kommentar

Beskriver funktionsevne som elementerne kropsfunktioner og anatomi, aktiviteter, deltagelse i samfundslivet, personlige faktorer og omgivelsernes påvirkning.
WHO´s internationale klassifikation af funktionsevne. ICF er en fælles begrebsramme til udredning og vurdering inden for flere områder af det sociale område. ICF’s begrebsramme for forståelsen af funktionsevne og funktionsnedsættelse indeholder både sundhedsvidenskabelig, socialvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanvidenskabelige aspekter.

DTHS’ God praksis-vejledninger har ICF som tilgang.

Kildeangivelse

ICF – Den danske vejledning og eksempler fra praksis, 2005
Metodebog i hjælpemiddelformidling 2 udgave, 2011, s. 25
Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 11